GRAVITÁCIÓSHULLÁM-ASZTROFIZIKA

 

VIZSGATEMATIKA

 

Ajánlott irodalom

A bevezető előadás fóliái

Elméleti összefoglaló a gravitációs hullámokról

A LIGO Scientific Collaboration honlapjának magyar nyelvű változata

Kérdések és válaszok a gravitációs hullámokról

Jegyzet az antenna faktorokról

Magyar nyelvű összefoglaló a gravitációs hullámokról (Frei Zsolt MTA doktori tézisének 2. fejezete)

Honlapom szakmai rovata, benne több magyar nyelvű gravhullám dolgozattal

Remek összefoglaló gravhullám témában

Egy doktori tézis GH adatanalízisről, elsősorban a bevezetője ajánlott

Gravitációshullám-detektor hardver és fő zajhatások

Gravitációshullám-jelek detektálása

Detektálás és CBC jelek

CBC-jelek detektálása zérus spin és nemzérus spin esetén

Az LSC összefoglalói a LIGO projekt tudományos eredményeiről

"Ha a gravhullámok megváltoztatják a metrikát, akkor egy interferométerben a végpont-tükrök távolsága és a lézernyaláb hullámhossza ugyanolyan mértékben torzul. Hogyan lehet akkor mégis interferométerrel kimérni a gravhullámok hatását?" A probléma feloldása: VÁLASZ 1, VÁLASZ 2.

 

Hallgatói dolgozatok

1. Gondán László (2011): A gravitációs hullámok általános relativitáselméleti háttere I.

2. Szécsi Dorottya (2011): A gravitációs hullámok általános relativitáselméleti háttere II.

3. Boldizsár Zoltán Attila (2011): Gravitációs hullámok keltése I.

4. Kiss Gellért Zsolt (2011): Gravitációs hullámok keltése II.

5. Gyimesi Bálint (2013): Gravitációshullám-detektorok

6. Vargyas Márton (2011): A LIGO

7. Bombolya László (2014): Zajhatások I.

8. Balogh András (2015): Zajhatások II.

9. Enyingi Vera Atala (2015): Zajhatások III.

11. Sárádi András (2015): Adatreprezentációk és adatműveletek

12. Angler Gábor (2011): A teljesítmény spektrum és becslési módszerei

13. Boldizsár Balázs (2015): A jel-zaj arány

16. Kelecsényi Nándor (2011): Jelek detektálása gravitációshullám-detektorokkal I.

18. Prónai Anett (2013): Gravitációs hullám sztochasztikus háttér

19. Kis-Tóth Ágnes (2014): Periodikus jelek

20. Pósfay Péter (2014): Bespirálozó kettősök jelei I.

21. Rácz Gábor (2014): Bespirálozó kettősök jelei II.

22. Csukás Károly (2014): Gravitációshullám-kitörések

23. Máthé Gergely (2015): Többcsatornás csillagászat gravitációshullám-detektorokkal

24. Bécsy Bence (2015): Gravitációshullám-kitörések paramétereinek becslése

 

Hallgatói előadások (2010)

Maksa Zsolt: A gravitonok nyugalmi tömege

Király Sándor: Numerikus GR-szimulációk alkalmazása gravitációshullám-jelek keresésében

Asbóth Viktória: Spinnel rendelkező bespirálozó kettősök gravitációshullám-jelei

Barta Dániel: A sztochasztikus gravitációshullám-háttér keresésének technikái

Handbauer Péter: Gravitációs kitörések keresése és forráslokalizációja a cWB algoritmussal

Szeifert Gábor: Optikai módusszűrők gravitációshullám-detektorokban

Gelencsér Gábor: LISA

Kovács András: GH jelek és egyéb asztrofizikai megfigyelések kapcsolata

 

Raffai Péter

Utoljára frissítve: 2018.05.15.